Georetk – mis see on?

Eesti on jaotatud 20-ks võrdse suurusega ristkülikukujuliseks tsooniks, arusaadavatel põhjustel mahub mõnda neist ka pisut Soomet, Lätit või Venemaad. Igas tsoonis asub üks juhuslikult määratud geopunkt. Eesmärk on jõuda geopunkti ning seda foto- ja kirjamaterjaliga tõendada. Kordaläinud retked autasustatakse vastavate märkidega – edukast matkasellist annab tunnistust tema virtuaalne märgistend. Südaöösiti geopunktide asukohad muutuvad. Nii lihtne ongi!

Georetkedel võib käia iga päev. Pühapäeviti kell 14.00 toimuvad ametlikud georetkeliste kohtumised kõigis kahekümnes päeva geopunktis. Georetk on tasuta mäng.

> Kuidas see töötab?
Kuidas osaleda?

"Miks selline tee, jäi arusaamatuks – üks jooksja paistis kaugelt sellel olevat, aga üldiselt oli see tee kaunis mudane." (maro)

Parema ettekujutuse saamiseks on siin juhuslikus järjekorras 7 retke, mida on üsna palju vaadatud: