Märgid > Paigad > Niit

Niit

niit

Märgi saad, kui käid georetkel niidul.

Niit ehk heinamaa on ökosüsteem, milles taimkatte moodustavad peamiselt tihedalt kasvavate mitmeaastaste mesofüütide kooslused, mille mullas toimub kamardumine ja mida võidakse regulaarselt niita. Niitusid jaotatakse primaarseteks ja sekundaarseteks. Vt. ka: Ellen Niit.

Märgi omanikud

gr8