Raporteeri

Alternatiivina võid raporteerida e-mailiga aadressil raport@georetk.ee. Siit leheküljelt on soovitatav saata vaid raporteid, mille piltide kogumaht ei ületa 10 MB ning sealjuures piltide mahud on eraldi kuni 1500 KB. Kui on soov saata raport enamate/suuremate piltidega, saab seda teha e-mailil.

* (kohustuslik)

Aktsepteeritud failitüübid:
Lubatud maksimaalne faili suurus: