Märgid > Paigad > Saar

Saar

saar

Eestis on 1521 saart. Märgi saab osaleja, kes käib georetkel saarel.

Märgi omanikud

gk
pilditibi