Märgid > Paigad > Võsa

Võsa

Võsa (ka võsastikvõserikpõõsastik) on jäätmaale, raiesmikule vm. tekkiv looduslik peenetüveliste ja madalate lehtpuudeenamusega kooslus. Võsa moodustavad sageli pajud, lepad jm. Vt. ka “Peeter Võsa”. Selle märgi saad, kui edukas georetk toimub võssa.

Märgi omanikud

gk
gr8

marlai
mihkelp
pilditibi
Radagast
valap